AVUI A POL

Petits Accionistes per APMAE

La compensació pels partits a porta tancada de la present temporada

Entre les moltes circumstàncies derivades de la pandèmia del coronavirus i de la crisi post-pandèmia que se'n derivarà, una de les més importants serà la de caràcter econòmic, que afectarà entre d'altres al món del futbol amb motiu de la suspensió del Campionat de Lliga des de meitats de març, tot i que hagi estat prevista la seva represa amb partits a porta tancada a partir del proper mes de juny.

Tots els clubs professionals han resultat afectats, i entre ells el nostre, el R.C.D Espanyol, que per major desgràcia es trobava al moment de la suspensió en la posició de cuer, i amb moltes possibilitats de baixar a la Segona Divisió.

El fet concret és que els abonats del nostre Club que havien pagat per l'assistència a la totalitat dels partits del Campionat de Primera que es juguen a casa, un total de 19 partits, es troben ara en que només n'hauran pogut presenciar un total de 13, ja que els restants 6 es jugaran a porta tancada.

Els nostres abonats, en la seva condició de consumidors/usuaris d'uns serveis que havien contractat, el poder presenciar els partits, es troben ara davant la impossibilitat de poder-ho fer, i com a tals perjudicats tenen tot el dret a ser indemnitzats pels danys i perjudicis que se'ls hi causen.

La Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovada pel Reial Decret 1/2007 de 16 de novembre, estableix en el seu article 8è, apartat c), com un dels drets bàsics dels consumidors i usuaris, "la indemnització dels danys i la reparació dels perjudicis soferts".

Per si fos poc, el Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l´àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19, estableix n el seu art. 36,2, entre altres mesures de protecció als consumidors, la de que en els supòsits en que com a conseqüència de les mesures adoptades durant la vigència del estat d'alarma el compliment d'un contracte resulti impossible, l'empresari estarà obligat a retornar la summes abonades pel consumidor/usuari.

Sembla clar que el consumidor/usuari té tot el dret a ser rescabalat del perjudici que li suposa el que no es pugui complir amb el que va contractar, el poder presenciar els partits a canvi d'un preu establert. La seva postura seria semblant a la d'aquells que, en casos d'espectacles musicals que es suspenen o modifiquen substancialment el seu contingut, demanen la devolució de l'entrada que ja havia pagat anticipadament. Els organitzadors de l'espectacle els hi retornen puntualment l'import satisfet.

En el cas del nostre Club, segons la nota oficial publicitada aquesta mateixa setmana, i després de ressaltar que "el soci és el valor més important d'aquest club", se li promet el regal del carnet de soci per la propera temporada, una promesa molt digna d'agraïment, però que no té res a veure amb el tema del abonament, que és el realment important, per la seva quantia. Precisament des de aquesta temporada s'han desglossat en dos carnets diferenciats, el de soci i el del abonament.

Val a dir, per exemple, que el preu del carnet de soci, que pels adults era de 60 euros, gaudia d'importants descomptes pels anys d'antiguitat (un 1% els socis amb 1-50 anys d'antiguitat, 2% de 51 a 75, i gratuïtat total 75 anys o més), però resulta innegable que els preus dels abonaments, independentment dels descomptes que també s´oferien, constituïen la part més important de la despesa econòmica a realitzar (per exemple, la Tribuna superior 223, costava 540 euros, i la Superior 200, 1.240 euros).

Potser per això resulta curiós comprovar com en la nota del Club, si bé es parla també  d'una compensació del 20 per cent en el preu de l'abonament, es fa d'una forma complexa, per dir-ho d'alguna manera, ja que no es limita a oferir-li la devolució en efectiu metàl·lic del import corresponent als 6 partits que no es podran presenciar, en forma de percentatge sobre el total satisfet per tots els partits de la temporada, com seria lògic (i que podria ser d'un 25% o un 30%, si tenim en compte que 6 partits sobre 19 representa un 31,57%), sinó que se li ofereix un ventall de 3 curioses opcions a escollir.

Les opcions van des de un curiós "monedero virtual", a utilitzar per pagaments a les botigues oficials, Escola Dani Jarque o Tour del Estadi, o com a descompte del 20% en el preu del abonament de la propera temporada, passant per una compensació de 12 entrades per quan es puguin jugar partits a porta oberta fins al final de la temporada 2021-22, fins arribar a la tercera opció, la devolució en metàl·lic del 20% del total de l´abonament, però només a les persones que es trobin en situació d'atur.

La comprensió i l'especial consideració que demostra el Club per la difícil situació que presenten tots aquells abonats que es troben afectats per l'atur, es digna de respecte i d'agraïment, però no justifica la injustícia que significa per tots aquells altres abonats que no s'hi troben afectats, i que com a consumidors/usuaris tenen els mateixos drets.

Per recordar un exemple, quan es produeix la suspensió d'un concert o recital de música per causes de força major, els organitzadors procedeixen a la devolució de l'import de les entrades satisfetes a tots aquells que les exhibeixen, sense que els hi sigui necessari demostrar ni justificar en quina situació laboral es troben, ni cap altre circumstància personal.

Sembla ser doncs que el Club, a tenor de la nota oficial que ha fet pública, no pensa retornar l'import de la part proporcional de l'abonament corresponent als 6 partits que no podrem veure en directe. Caldrà veure ara quina serà la posició que adoptaran els abonats que considerin han estat vulnerats els seus drets, i reclamin la devolució del import satisfet anticipadament per l'assistència a uns partits que mai podran presenciar.

Caldrà estar atents als esdeveniments que s'aniran succeint. De moment, ja s'ha pronunciat el representant d'una associació de consumidors ("Facua-Consumidores en acción"), en el sentit de que els abonats tenen tot el dret a reclamar la devolució i a que els hi retornin l´import en efectiu metàl·lic. Veurem com segueix el tema, i quina serà la posició que prendrà el Club davant les reclamacions que se li formularan en aquest sentit.

Enric Verdet


 05/12/2019 Passem comptes
 23/10/2019 Què tal us ha anat per Europa?
 07/08/2019 Alguna cosa a dir
 23/03/2018 Es busquen pericos implicats
 18/12/2017 Contant els comptes
 16/06/2017 Després de l'hoquei, seguim amb el vòlei?
 20/03/2017 Fem seccions?
 27/07/2016 Compra de acciones: información de servicio
 20/06/2016 Participa del sueño
 18/05/2016 Vols fer-li una pregunta a Ramon Robert?
1 | 2 | 3 | 4