AVUI A POL

MÓN SOCIAL. OBERTA LA INSCRIPCIÓ PER LA NOVENA EDICIÓ DEL PERICONCURS

08/09/2013
Enguany, s'han introduït canvis importants en el reglament per intentar adequar el concurs a les circumstàncies socials actuals, per dinamitzar-lo al màxim i per evitar accions recurrents en el seu desenvolupament.

Redacció, 13:00 h. Ja està oberta la inscripció per a la participació en la novena edició del Periconcurs que organitza la GPE Manigua. Per aquesta edició del concurs, s'han introduït canvis importants en el reglament per intentar adequar el concurs a les circumstàncies socials actuals, per dinamitzar-lo al màxim i per evitar accions recurrents en el seu desenvolupament. Podeu descarregar-vos el full d'inscripció en aquest enllaç.

REGLAMENT

1.- La Gran Penya Espanyolista Manigua és l'organitzadora i la responsable d'aquest concurs.

2.- Els concursants han de ser socis o simpatitzants del RCD Espanyol. Els concursants hauran de tenir com a mínim 14 anys, no hi ha cap altra limitació d'edat.

3.- Els equips estaran formats per una o dues persones. Cada equip haurà d'anomenar-se amb un nom que recordi la història de l'Espanyol o que estigui vinculat a l'entorn del club, les seves seccions, les seves penyes, etc.

4.- Si l'equip està format per més d'una persona, haurà d'escollir el seu capità, el qual, serà el portaveu, la persona de contacte i serà el que respondrà les preguntes del seu equip.

5.- La quota d'inscripció de cada equip serà de 15,00€.

6.- El període d'inscripció és fins el dia 17/10/2013, a les 19:00h. La inscripció, però, no serà considerada en ferm fins que no s'aboni la quota d'inscripció.

7.- Un cop inscrits en el concurs, els equips no podran patir variacions en les seves plantilles, només s'acceptarà una subsitució i sempre per causes de força major. En cap cas, aquesta, podrà ser una persona ja inscrita en un altre equip.

8.- Divendres 18 d'octubre de 2013, a les 20 hores, es farà el sorteig dels aparellaments. El sorteig dels aparellaments serà públic i es farà al local social de la G.P.E. Manigua (C/ Rosselló, 501 1r 4a de Barcelona). Acte seguit s'elaborarà el calendari definitiu.

9.- Està previst que el Periconcurs comenci el dia 22 d'octubre de 2013, continuï el dia 29 d'octubre de 2013 i finalitzi el dia 5 de novembre de 2013. (Aquestes dates, però, poden patir variació si la organització ho considera oportú, ja que les dates poden ser alterades per la coincidència de calendari del 1r equipo del RCDE).

10.- Les eliminatòries es desenvoluparan al local social de la G.P.E. Manigua (Carrer Rosselló, 501 1r 4a, de Barcelona) i la final es desenvoluparà a la Sala de Premsa de l'Estadi de Cornellà - El Prat (Av. Baix Llobregat, 100 de Cornellà de Llobregat). L'horari dels encontres serà a partir de les 19:45h.

11.- Als encontres de classificació es formularan 8 preguntes a cada equip (5 blanques i 3 blaves) , els capitans escolliran els sobres amb les preguntes. La resposta l'haurà de respondre el capità de l'equip amb veu alta i clara dins del temps establert. La resposta correcta tindrà un valor de 10 punts. En cas d'error l'equip contrari tindrà dret a rebot i podrà respondre-la i sumar 5 punts en cas d'encertar-la.

12.- En els encontres de Semifinals i de 3r i 4t lloc, es formularan 10 preguntes a cada equip (5 blanques i 5 blaves) els capitans escolliran els sobres amb les preguntes. La resposta l'haurà de respondre el capità de l'equip amb veu alta i clara dins del temps establert. La resposta correcta tindrà un valor de 10 punts. En cas d'error l'equip contrari tindrà dret a rebot i podrà respondre-la i sumar 5 punts en cas d'encertar-la.

13.- Durant la Gran Final del Periconcurs es formularan 12 preguntes a cada equip (5 blanques i 7 blaves) els capitans escolliran els sobres amb les preguntes. La resposta l'haurà de respondre el capità de l'equip amb veu alta i clara dintre del temps establert. La resposta correcta tindrà un valor de 10 punts. En cas d'error l'equip contrari tindrà dret a rebot i podrà respondre-la i sumar 5 punts en cas d'encertar-la.

14.- El temps màxim per respondre serà de 20 segons i de 5 segons en cas de rebot. (Quan la resposta sigui llarga, pel nombre de noms, es donaran 30 i 10 segons, respectivament, als equips per respondre).

15.- Cada resposta correcta, en totes les fases del concurs, tindrà un valor de 10 punts i de 5 quan es produexin per un rebot.

16.- Les preguntes del concurs seran de dues classes: blanques i blaves. Les blanques són les que es consideren poc dificultoses, mentre que les blaves són les que es consideren més díficils.

17.- En cas d'empat, s'aplicarà la formula de la "mort sobtada", és a dir, es formularan preguntes fins que un equip l'encerti i el contrari no. En aquest cas, la resposta serà simultània dels dos equips, cadascun d'ells en la seva respectiva pissarra.

18.- Els equips no podran impugnar cap pregunta.

19.- L'organització no es fa responsable, lógicament, de les possibles errades de la bibliografia d'on s'han tret les preguntes.

20.- L'equip Campió rebrà el premi i el guardó corresponent. En la primera jornada del Periconcurs, s'especificarà el tipus de premi.

21.- L'altre equip finalista rebrà el premi i el guardó corresponent. En la primera jornada del Periconcurs, s'especificarà el tipus de premi.

22.- Els equips Semifinalistes (3r i 4t lloc) rebran els guardons corresponents.

23.- Tots els equips participants tindran un record de la seva participació i, potser, algun obsequi. En la primera jornada del Periconcurs, s'especificarà quin possible obsequi.

24.- Les preguntes es formularan en català. Les respostes podran ser en català o castellà.

25.- Si algún component de qualsevol equip no respecta el reglament, ni a les persones de l'organització o la seva actitud atempta contra el normal desenvolupament del concurs, l'equip serà expulsat del concurs sense cap dret de reclamació.

26.- Queden exclosos d'aquest concurs els membres (i ex membres que hagin tingut participació en el concurs) de la Junta Directiva de la GPE Manigua i tots els col·laboradors (i ex col·laboradors) del Periconcurs.

 


PUBLICITAT